لاچین سیر

مردان خدا و رمز عملیات ! (ابوالفضل العباس (ع) )

مجموعه : مجله خبری
مردان خدا و رمز عملیات ! (ابوالفضل العباس (ع) )
 
عملیات مسلم ابن عقیل حاج بهزاد می گفت :

تا رمز عملیات رو گفتم دیدم ستون از هم باز شد.

دیدم قمقمه ها رو دارن خالی میکنن ، گفتم ۱۵ کیلومتر راهه چرا آب رو بیرون

میریزید ؟؟

گفتن : مگه خودتون رمز عملیات رو نگفتی یا ابوالفضل العباس (ع)؟؟؟

ما حیا می کنیم با خودمون آب برداریم و با رمز یا ابوالفضل العباس (ع) بریم

عملیات !!

حاج رحیم می گفت بچه های این عملیات رو شهداشونو خودم از منطقه

مندلی آوردم . میگفت : خدا میدونه !!! بعضی هاشونو میدیم دَر قمقمه ها

باز و آبی نبود….

رو پیراهنشون نوشته بودند :

قربان لب تشنه ات ابوالفضل العباس (ع)

ریشوهای با ریشه