لاچین سیر

املاک ویترین

رقص یا حرکت درمانی

مجموعه : پزشکی و سلامت

رقص درمانی ، که همچنین آن را حر کت یا جنبش درمانی نیز می نامند ، کاربرد رواندرمانی حرکت و جنبش بعنوان فرایندی برای ترکیب و یکپارچه کردن فرایندهای عاطفی ، شناختی ،اجتماعی و جسمانی درمانجویان است.رقص اساسی ترین بخش هنرهای بیانی است که شامل بیان مستقیم احساسات و حالات روانی از طریق حرکت فیزیکی یا جسمانی بدن است. بر اساس این فرض که بدن و ذهن یا جسم و روان به هم مرتبط می باشند،رقص درمانی را به صورت" کاربرد رواندرمانی

حرکت بعنوان یک فرایند تعریف میکنند که به یکپارچگی و انسجام عاطفی ، شناختی و جسمانی فرد کمک میکند". رقص درمانی تغییراتی را در احساسات ، شناخت، عملکرد جسمانی ، رفتار و دیدگاه و گرایش فرد به وجود می آورد و به در مانجویان کمک میکند:

· استرس یا فشار روانی خود را کاهش دهند.

· عواطف و احساساتی را که افراد معمولا از آن دوری میکنند،بیرون بکشند.

· اعتماد بنفس پیدا کنند.

· حدود و مرزها را به صورت شخصی و تنی تعریف کنند بدون آنکه مجبور شوند این کار را در رابطه با دیگران انجام دهند.

· جسور یا دارای اعتماد بنفس و صمیمی باشند بدون آنکه حس اظهار وجود خود را از دست بدهند.

· وضعیت حال حاضر را تجربه کنند و به آن افتخار کنند مهم نیست که در چه مرحله ای از بهبودی باشند.

·با جسارت خودشان را از طریق رقص، حرکت، موسیقی ،مقاله نویسی و خلق هنر مطرح کنند.

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي