دومان سگی که ازش تقدیر نشد !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
دومان سگی که ازش تقدیر نشد !+ عکس
 
نام این سگ " دومان " است
این سگ در ماموریت خود در زلزله آذربایجان ۱۲ انسان را نجات داد
این سگ در زلزله وان ترکیه جان ۲۷ انسان را نجات داد
این سگ یکی از چهل سگ تجسس و زنده یاب جمعیت هلال احمر ایران است
از این سگ هیچکسی تشکر نکرد جز مربی خودش
ولی ما ازش تشکر میکنم دومان دوست داریم