فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

روانشناسی چهره ها در چشمان

در كل داشتن چشمهای درخشان و پر حركت دلیل وجود هوش است.

چشمان درشت و زیبا:

نشان دهنده صفا ،صمیمیت ، هنرمند و عاطفی ،منصف و غیرتمند ، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی ،در

دوستی خونگرم ،مدیران موفقی هستند.

____________ _________ _________ _________ _

چشمان بهم نزدیك و كم فاصله:

حسودی و كوتاه نظری ،احساساتی ،زنان این گروه درونگرا و پنهان كار ،حیله گر و حسابگر ،موفق در امور تجاری و سیاسی

____________ _________ _________ _________ _

چشمان نیمه باز:

حیله گری و دلالی ،غیر قابل اعتماد
____________ _________ _________ _________ _

چشمان خمار :

احساسی و در رویا بودن
____________ _________ _________ _________ _

چشمان با فاصله زیاد و دور از هم :

سادگی ،درستی،فكر باز،توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور،تمایل شدید به رمان و داستان ،برونگرا،مردمی،وفادار
____________ _________ _________ _________ _

چشمان لنگه به لنگه :

چشمانی كه یكی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال ،قدرت فكری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

____________ _________ _________ _________ _

چشمان برجسته وبیرون زده :

صفات منفی مثل تنبلی ،پرسر و صدا،پر حرف و ظاهر بین،

____________ _________ _________ _________ _

چشمان گود رفته و تو رفته :

موذی ،اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر
____________ _________ _________ _________ _

پلكهای برجسته :

هوش ،استعداد و دقیق ،گاها لاابالی و مستعد در صنایع
____________ _________ _________ _________ _

چشمان خندان و متبسم :

شوخ ،قلب پاك ،استعداد در صنایع ،اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان .
____________ _________ _________ _________ _

مردمك در وسط چشم وسفیدی پیدا :

اختلال و پیچ و خم های فكری ،بی باك بودن
____________ _________ _________ _________ _

چشمهای بادامی:

خودخواه و متكبر،مغرور،اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و آرامش روح .
____________ _________ _________ _________ _

چشمهایی كه انتهایش پایین یا بالاست :

ساعی ،تیز هوش،و بعضا موذی و حیله گر .
____________ _________ _________ _________ _

چشمان ریز مثل كبوتر :

طبع ملایم ،ذلالت بر راز پوشی زیاد و سكوت،محتاط و محافظه كار ،صادق و راستگو،مشكل پسند،كم صبر،ناشكیبا ،مردان این
گروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و زنان این گروه وفادار و پایدار هستند . خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

____________ _________ _________ _________ _

چشمان سه گوش :

اكثرا با دیگران مشكل دارند بالاخص با نامزد خود ،بی حوصله در بحث و جدل ،وسواسی،ایراد گیر ،اهل نق زدن ،سازگاری با
محیط و حرفه های مختلف دارند . بهترین فضای كار برای این گروه فضای سیاسی است.
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
Xبستن تبليغ
فوتبال