فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

بیا چشمت ببینم , فالت بگیرم!!!

در كل داشتن چشمهای درخشان و پر حركت دلیل وجود هوش است.
چشمان درشت و زیبا:
نشان دهنده صفا ،صمیمیت ، هنرمند و عاطفی ،منصف و غیرتمند ، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی ،در دوستی خونگرم ،مدیران موفقی هستند.

چشمان بهم نزدیك و كم فاصله:
حسودی و كوتاه نظری ،احساساتی ،زنان این گروه درونگرا و پنهان كار ،حیله گر و حسابگر ،موفق در امور تجاری و سیاسی.

چشمان نیمه باز:
حیله گری و دلالی ،غیر قابل اعتماد.

چشمان خمار :
احساسی و در رویا بودن

چشمان با فاصله زیاد و دور از هم :
سادگی ،درستی،فكر باز،توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور،تمایل شدید به رمان و داستان ،برونگرا،مردمی،وفادار.

چشمان لنگه به لنگه :
چشمانی كه یكی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال ،قدرت فكری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

چشمان برجسته وبیرون زده :
صفات منفی مثل تنبلی ،پرسر و صدا،پر حرف و ظاهر بین.

چشمان گود رفته و تو رفته :
موذی ،اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر.

پلكهای برجسته :
هوش ،استعداد و دقیق ،گاها لاابالی و مستعد در صنایع.

چشمان خندان و متبسم :
شوخ ،قلب پاك ،استعداد در صنایع ،اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان .

مردمك در وسط چشم وسفیدی پیدا :
اختلال و پیچ و خم های فكری ،بی باك بودن.

چشمهای بادامی:
خودخواه و متكبر،مغرور،اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و آرامش روح .

چشمهایی كه انتهایش پایین یا بالاست :
ساعی ،تیز هوش،و بعضا موذی و حیله گر .

چشمان ریز مثل كبوتر :
طبع ملایم ،ذلالت بر راز پوشی زیاد و سكوت،محتاط و محافظه كار ،صادق و راستگو،مشكل پسند،كم صبر،ناشكیبا ،مردان این گروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و زنان این گروه وفادار و پایدار هستند . خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

چشمان سه گوش :
اكثرا با دیگران مشكل دارند ،بی حوصله در بحث و جدل ،وسواسی،ایراد گیر ،اهل نق زدن ،سازگاری بامحیط و حرفه های مختلف دارند . بهترین فضای كار برای این گروه فضای سیاسی است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
Xبستن تبليغ
فوتبال