لاچین سیر

املاک ویترین

بیا چشمت ببینم , فالت بگیرم!!!

در كل داشتن چشمهای درخشان و پر حركت دلیل وجود هوش است.
چشمان درشت و زیبا:
نشان دهنده صفا ،صمیمیت ، هنرمند و عاطفی ،منصف و غیرتمند ، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی ،در دوستی خونگرم ،مدیران موفقی هستند.

چشمان بهم نزدیك و كم فاصله:
حسودی و كوتاه نظری ،احساساتی ،زنان این گروه درونگرا و پنهان كار ،حیله گر و حسابگر ،موفق در امور تجاری و سیاسی.

چشمان نیمه باز:
حیله گری و دلالی ،غیر قابل اعتماد.

چشمان خمار :
احساسی و در رویا بودن

چشمان با فاصله زیاد و دور از هم :
سادگی ،درستی،فكر باز،توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور،تمایل شدید به رمان و داستان ،برونگرا،مردمی،وفادار.

چشمان لنگه به لنگه :
چشمانی كه یكی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال ،قدرت فكری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

چشمان برجسته وبیرون زده :
صفات منفی مثل تنبلی ،پرسر و صدا،پر حرف و ظاهر بین.

چشمان گود رفته و تو رفته :
موذی ،اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر.

پلكهای برجسته :
هوش ،استعداد و دقیق ،گاها لاابالی و مستعد در صنایع.

چشمان خندان و متبسم :
شوخ ،قلب پاك ،استعداد در صنایع ،اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان .

مردمك در وسط چشم وسفیدی پیدا :
اختلال و پیچ و خم های فكری ،بی باك بودن.

چشمهای بادامی:
خودخواه و متكبر،مغرور،اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و آرامش روح .

چشمهایی كه انتهایش پایین یا بالاست :
ساعی ،تیز هوش،و بعضا موذی و حیله گر .

چشمان ریز مثل كبوتر :
طبع ملایم ،ذلالت بر راز پوشی زیاد و سكوت،محتاط و محافظه كار ،صادق و راستگو،مشكل پسند،كم صبر،ناشكیبا ،مردان این گروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و زنان این گروه وفادار و پایدار هستند . خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

چشمان سه گوش :
اكثرا با دیگران مشكل دارند ،بی حوصله در بحث و جدل ،وسواسی،ایراد گیر ،اهل نق زدن ،سازگاری بامحیط و حرفه های مختلف دارند . بهترین فضای كار برای این گروه فضای سیاسی است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي