لاچین سیر

املاک ویترین

جالبه بدانید ! ( تصویری)

مجموعه : علمی
جالبه بدانید ! ( تصویری)

 

 

 

برای به دست آوردن یخ پاك و تمیز
 

 

جالبه بدانید ! ( تصویری)آب را اول بجوشانید.جالبه بدانید ! ( تصویری)برای درخشندگی آینهجالبه بدانید ! ( تصویری)آن را با اسپرایت پاك كنید.جالبه بدانید ! ( تصویری)برای پاك كردن آدامس از روی لباسلباس را به مدت 1 ساعت در فریزر قرار دهید.جالبه بدانید ! ( تصویری)برای جلا بخشیدن به لباس های سفیدجالبه بدانید ! ( تصویری)

 

لباس را همراه با یك تكه لیمو به

 

مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس كنید.


جالبه بدانید ! ( تصویری)

برای جلوگیری از ریزش اشك هنگام پوست كندن پیازآدامس بجوید.

جالبه بدانید ! ( تصویری)

برای جوشاندن سریع سیب زمینی


جالبه بدانید ! ( تصویری)

 پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از

 

یك جهت پوست بگیرید.


جالبه بدانید ! ( تصویری)

برای جوشاندن سریع تخم مرغ


جالبه بدانید ! ( تصویری)


به آب آن نمك اضافه كنید.

جالبه بدانید ! ( تصویری)


برای امتحان تازه بودن ماهی


جالبه بدانید ! ( تصویری)

 آن را در یك كاسه آب سرد بگذارید.

 

در صورتی كه ماهی شناور شود تازه است.

جالبه بدانید ! ( تصویری)
 
برای امتحان تازگی تخم مرغ


جالبه بدانید ! ( تصویری)

 آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است.

 

 

 

اگر به صورت كج قرار گرفت 3-4 روزه است.

 

 

 

اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است.

 

اگر شناور شد كهنه است.


جالبه بدانید ! ( تصویری)


برای پاك كردن اثر جوهر از روی لباس


جالبه بدانید ! ( تصویری)

 خمیر دندان را روی لكه جوهر قرار دهید و بگذارید

 

 

 

خشك شود سپس بشویید.

 

 

جالبه بدانید ! ( تصویری)


برای فرار مورچه هاجالبه بدانید ! ( تصویری)

 

پوست خیار را نزدیك سوراخ مورچه‌ها قرار دهید.
 

 

جالبه بدانید ! ( تصویری)


برای خلاص شدن از دست موش


جالبه بدانید ! ( تصویری)

 در محلی كه موش را پیدا كرده‌اید فلفل سیاه بپاشید.

 

موش ها فرار خواهند كرد.


جالبه بدانید ! ( تصویری)


برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شب


جالبه بدانید ! ( تصویری)

 برگ های نعنا را نزدیك تخت و بالش و در

 

اطراف اطاق خود قرار دهید.

جالبه بدانید ! ( تصویری)
 
 

 

برای درخشندگی مو

 جالبه بدانید ! ( تصویری)
یك قاشق سركه به موهای خود زده، سپس آب بكشید.
 
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي