لاچین سیر

املاک ویترین

بالاترین میزان آلودگی در تره و جعفری

مجموعه : تغذیه مناسب
بالاترین میزان آلودگی در تره و جعفری
مطالعات انجام‌شده روی سبزیجات عرضه‌شده در میادین تره‌بار تهران و مزارع اطراف آن حاكی از آن است كه بالاترین میزان آلودگی در تره و جعفری و كمترین میزان آلودگی انگلی در ترخون دیده می‌شود. دكتر محمد جواد غروی، استادیار دانشگاه علوم پزشكی ایران و متخصص تغذیه، درباره جزئیات این تحقیق اعلام کرد: «با تحقیق روی ‌٢٦٣ نمونه سبزی حاصل از مزارع اطراف تهران، دیده شد که ‌١٤٧ نمونه (‌٦٥ درصد) دارای آلودگی انگلی هستند كه ‌٤٣ مورد آن (‌٥/١٦ درصد) شامل انگل‌های بیماری‌زای انسانی است.»
این تحقیق همچنین نشان داد که میزان آلودگی انگلی قابل انتقال به انسان در سبزیجات میادین تره‌بار كه از نقاط مختلف كشور به دست مصرف‌كنندگان می‌رسید، برابر ‌٣٥ درصد بود و این میزان، نشان‌دهنده آلودگی انگلی بیشتر در سایر نقاط كشور غیر از تهران است. دكتر غروی همچنین خاطرنشان كرده است که انگل‌های موجود در این نمونه‌ها كه به بیشترین میزان در تره و جعفری دیده شدند، شامل تخم انگل‌هایی مثل آسكاریس انسانی، تریكوسفال و تریكوسترونژیلوس است كه این عوامل بیماری‌زا با شستشوی صحیح و استفاده از محلول مخصوص شستشو قابل كنترل خواهند بود.
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي