لاچین سیر

سفر حج در سالهای خیلی دور (تصویری)

سفر حج در سالهای خیلی دور (تصویری)
 
 
تصاویری از اعمال حج در سال 1953
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد