فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تورهای مسافرتی
فوتبال
تبليغات در تکناز
فوتبال
فوتبال

صدای پای توست (+عکس)

مجموعه : عاشقانه
صدای پای توست (+عکس)

 

 

بــــرای دیـــدن کســـی
کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

 

صدای قلب نیست

 

صدای پای توست!

 

که شب ها در سینه ام میدوی!

 

کافیست کمی خسته شوی،

 

کافیست بایستی…

گروس عبدالملکیان


 صدای پای توست (+عکس)

عشق نوشت

بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز
مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند
عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت
از بیـــراهه ها بیــــا
بــــرای دیـــدن کســـی
کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

 

زناشويي
فوتبال تبليغات در تکناز فوتبال
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
فوتبال