فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تورهای مسافرتی
فوتبال
تبليغات در تکناز
فوتبال
فوتبال

آنچه کم داریم …(+عکس)

آنچه کم داریم …(+عکس)

این روزها آن چه زیاد است

 

سرگرمی ست

 

و آنچه کم داریم…

 

دلگرمی ست

 آنچه کم داریم ...(+عکس)

حدیث نوشت

 

 قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

 

حضرت امام علی (ع)

 

خدایا !

 

یا نوری بیفکن یا توری

 

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد!

 آنچه کم داریم ...(+عکس)

جالب نوشت

 

من بر آنم که قافیه مرد با درد اتفاقی نیست!

 

سید حسن حسینی

 

 

 زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است

سهراب سپهری

 آنچه کم داریم ...(+عکس)

شعر نوشت

 

گر نه موشی دزد در انبار ماست

 

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

 

مولوی

زناشويي
فوتبال تبليغات در تکناز فوتبال
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
فوتبال