لاچین سیر
بچه های آسمان

یکصد میلیون نفر قربانی سیگار

مجموعه : مجله خبری
یکصد میلیون نفر قربانی سیگار

در یک گزارش پزشکی بین المللی ، شمار قربانیان سیگار کشیدن در قرن بیستم ، یکصد میلیون نفر اعلام و پیش بینی شده است شمار قربانیان سیگار در قرن 21 به یک میلیارد نفر برسد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در گزارش " اطلس تنباکو " که موسسه جهانی بیماریهای ریوی و جمعیت امریکایی سرطان به طور مشترک آن را تهیه کرده اند ، آمده است : سیگار کشیدن ، در سال آینده (2010) جان حدود شش میلیون نفر را خواهد گرفت.

براساس این گزارش ، سطح زیر کشت تنباکو در جهان اکنون به چهار میلیون هکتار می رسد که معادل سطح زیر کشت پرتقال در جهان است.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

فروش بلیط هواپیما