بازگشت زندگی به خرابه های حمص سوریه + (عکس)

مجموعه : مجله خبری
بازگشت زندگی به خرابه های حمص سوریه + (عکس)
 
تصاویری از خرابه و ویرانه های شهر حمص و بازگشت مردم به زندگی در میان این ویرانه ها!!
 
 شهروندان سوری در پی خروج تروریست های مسلح و تلاش ارتش برای پاکسازی شهر حمص از وجود مواد منفجره احتمالی، در حال بازگشت به این شهر می باشند.
 

 بازگشت زندگی به خرابه های حمص سوریه + (عکس)


 بازگشت زندگی به خرابه های حمص سوریه + (عکس)


 بازگشت زندگی به خرابه های حمص سوریه + (عکس)