لاچین سیر
فوتبال ورزشی

معبدی که بزرگترین توده آجری جهان است ( تصاوریر)

معبدی که بزرگترین توده آجری جهان است  ( تصاوریر)
 
زنگ ناقوس این معبد از لحاظ بزرگی دومین زنگ جهان است.
 
این معبد واقع در شهر مینگ، قدمت تاریخی این معبد به سال 1790 و ارتفاع این معبد به 150 متر نیز می رسد. زنگ ناقوس این معبد از لحاظ بزرگی دومین زنگ جهان است.

 

 
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
Xبستن تبليغ
ورزشي