لاچین سیر
بچه های آسمان

اعضای هیئت مدیره استقلال مشخص شدند

مجموعه : گوناگون
اعضای هیئت مدیره استقلال مشخص شدند

از بهرام افشارزاده به عنوان جدی ترین گزینه مدیرعاملی استقلال یاد می شود. قرار است فردا مدیرعامل انتخاب شود.

سرانجام وزارت ورزش امروز اعضای هیات مدیره استقلال را مشخص کرد.

طبق تصمیم وزارت ورزش بهرام افشارزاده، پندار توفیقی، منصور پورحیدری، مسعود معینی، افجه،صاحب پناهی، نثاری به عضویت هیات مدیره استقلال درآمدند.

 

فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک