تبلیغات

تبلیغات

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

 

معرفی بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 به نگاه مجله Vogue


گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Adele Axarchopoulos

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Blake lively

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Jane Fonda

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Leatitia Casta

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Liya kebede

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین  – Nicole kidman

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Paz Vega

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Zoe Saldana

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Aida Yespica

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Audrey Tautou

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Elena Lenina

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Julianne Moore

گلچین بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Zoe Saldana

 

 

تبلیغات