لاچین سیر
بچه های آسمان

قدرتمند ترین کابل توربین های بادی ! (تصاویر)

مجموعه : علمی
قدرتمند ترین کابل توربین های بادی ! (تصاویر)
 
هر متر از این نوع کابل حدود 1400 دلار (بیش از 4 میلیون تومان) قیمت دارد.
 
این کابل های قدرتمند و غولپیکر برای انتقال برق توربین های بادی در وسط دریا به خشکی استفاده میشوند. جهت محافظت از این کابل ها و عدم برخورد با ماهانه لنگر کشتی ها!

دو لایه فلزی قطور در دور کابل استفاده شده است. سطح مقطع این کابل بسیار محصور کننده است. هر متر از این نوع کابل حدود 1400 دلار (بیش از 4 میلیون تومان) قیمت دارد.

 

 
 
 
فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک
Xبستن تبليغ