a

اقدام وحشیانه نامادری که معلم را وحشت زده کرد + عکس

مجموعه : مجله خبری
اقدام وحشیانه نامادری که معلم را وحشت زده کرد + عکس

 

دانش اموز 10 ساله به نام بین بین در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود به معلمش گفت مدتی است که از سوی نامادری به شدت مورد ازار و اذیت قرار می گیرم.

اقدام وحشیانه نامادری که معلم را وحشت زده کرد معلم مدرسه ابتدایی هنگامی که دید دانش اموز 10 ساله اش روی میز ناخوشی نشان می دهد به سراغش رفت و از او دلیل ناراحتیش را پرسید.دانش اموز 10 ساله به نام بین بین در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود به معلمش گفت مدتی است که از سوی نامادری به شدت مورد ازار و اذیت قرار می گیرم.

 اقدام وحشیانه نامادری که معلم را وحشت زده کرد + عکس

او مدام مرا کتک می زند.نامادری اینقدر پسر را با شلاق می زند که پوست بدن دانش اموز سیاه و کبود می گردد.دانش اموز مدرسه هیوان شهر گواندونگ چین هنگامی که بدن کبود خود را نشان معلمش داد آقای کیونگ یانگ از اقدام نامادری سندگدل به شدت ناراحت شد و در اظهاراتی گفت جین جین یکی از دانش اموزان مهربان من است.

 اقدام وحشیانه نامادری که معلم را وحشت زده کرد + عکس

هنگامی که او داستانش را برایم تعریف کرد قلبم شکست.گفته می شود نامادری به علت مشکلات پزشکی قادر به بچه داری نیست به همین خاطر ناراحتی خود را روی دانش اموز بیچاره خالی می نماید.تحقیقات بیشتر از سوی پلیس در جریان است

 اقدام وحشیانه نامادری که معلم را وحشت زده کرد + عکس

 منبع:دیلی خبر

 

a