لاچین سیر

تصاویری از منبت کاری روی جمجه

تصاویری از منبت کاری روی جمجه
 
نمونه هایی از این کنده کاری و منبت کاری های بسیار زیبا را روی جمجمه حیوانات مختلف از جمله تمساح ، گاو ، بوفالو و حتی گوزن را در این آلبوم  شاهد هستید.
 
منبت کاری هنری است که سالها در کشور های مختلف بر روی چوب و مس وغیره بکارمیرود. اما در کمتر کشوری سابقه منبت کاری روی جمجمه حیوانات وجود دارد.

در بالی این گونه منبت کاری روی جمجمه حیوانات مرسوم است

 

 
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد