لاچین سیر

تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین

 

تصاویری از حسن روحانی رئیس جمهور در کنار نخبگان چین

 

تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین

تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین


تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین


تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین


تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین


تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین


تصاویری از روحانی در کنار جمع نخبگان چین

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد