سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر برای اتوبوس های شهری ممنوع شد.

مجموعه : گوناگون
سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر برای اتوبوس های شهری ممنوع شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر برای اتوبوس های شهری ممنوع شد.
تشکری هاشمی: محدودیت سرعت اتوبوس های شرکت واحد به 50 کیلومتر در ساعت ابلاغ شده و قرار است اتوبوس ها از نظر سخت افزاری به گونه ای تنظیم شوند که بیش از 50 کیلومتر در ساعت قادر به حرکت نباشند و نتوانند بیشتر از این سرعت تردد کنند
وی افزود: محدودیت سرعت اتوبوس های شرکت واحد به 50 کیلومتر در ساعت ابلاغ شده و قرار است اتوبوس ها از نظر سخت افزاری به گونه ای تنظیم شوند که بیش از 50 کیلومتر در ساعت قادر به حرکت نباشند و نتوانند بیشتر از این سرعت تردد کنند.

 
 تشکری هاشمی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: با توجه به اینکه در معابر شهری حداکثر سرعت مجاز 50 کیلومتر است و عمده حرکت اتوبوس ها در معابر شهری و در برخی موارد بزرگراههاست بنابر این همه اتوبوس های شرکت واحد مجاز به سرعت بیش از 50 کیلومتر نیستند.
 

 
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه اتوبوس های شرکت واحد شب ها خدماتی را به مسافران ارائه نمی کنند و در پارکینگ متوقف هستند بنابراین تعمیرکاران موظفند تا سرعت اتوبوس های شرکت را  روی 50 کیلومتر ببندند.
 
وی گفت: تعیین سرعت بر اساس علائم راهنمایی و رانندگی در شهر مشخص می شود و مبنا تابلویی است که مورد تایید پلیس قرار می گیرد.
 
تشکری هاشمی افزود: همچنین به شرکت های سازنده اتوبوس نیز ابلاغ شده است تا اتوبوس های شرکت واحد که جدید ساخته می شوند سرعتشان بیشتر از 50 کیلومتر نباشد.