لاچین سیر

املاک ویترین

دزدی که به خانه 25 میلیون پوندی جورج کلونی وارد شد

دزدی که به خانه 25 میلیون پوندی جورج کلونی وارد شد

 

بعد از اینکه پلیس نظامی منطقه کومو به استقبال این دزد میروند او پلیس ها را تهدید میکند که به انها بطری پرت خواهد کرد.این مرد ۲۹ ساله بوده و اهل رومانی است.

یک دزد به خانه 25 میلیون پوندی جورج کلونی وارد شد یک دزد به دلیل ورود غیرقاونی به خانه ی دوم جورج کلونی در ایتالیا که ارزشی حدود ۲۵ میلیون پوند دارد دستگیر شد.جالب این است که این مرد بعد از رفتن به این خانه وارد اتاق تگه داری شراب شده است و از خودش به خوبی پذیرایی کرده است.

 

دزدی که به خانه 25 میلیون پوندی جورج کلونی وارد شد

وسپس به قسمت اصلی خانه رفته است.این ویلا ۳۰ اتاق دارد و احتمالا محل برگزاری عروسی او با امال باشد که قرار است به زودی با او ازدواج کند.این خانه بیش از ۱۰ سال پیش توسط او خریداری شد.بعد از اینکه یکی از نگهبانان او را میبیند سریعا این موضوع را به پلیس میگوید.

دزدی که به خانه 25 میلیون پوندی جورج کلونی وارد شد

بعد از اینکه پلیس نظامی منطقه کومو به استقبال این دزد میروند او پلیس ها را تهدید میکند که به انها بطری پرت خواهد کرد.این مرد ۲۹ ساله بوده و اهل رومانی است.

 

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي