تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از گردشگران خارجی در اصفهان

تصاویری از گردشگران خارجی در اصفهان

 

اکنون بانک جهانی از ورود 3.8 میلیون گردشگر به ایران، با رشد حدود نیم میلیون نفری نسبت به سال قبل خبر داد.

معاون گردشگری کشور، در بهمن ماه 92 از رشد 21 درصدی ورود گردشگران خارجی در ده ماهه اول سال به کشور خبر داده بود. اکنون بانک جهانی از ورود 3.8 میلیون گردشگر به ایران، با رشد حدود نیم میلیون نفری نسبت به سال قبل خبر داد.

 

منبع: تنسیم
 
 

تبلیغات