a

آموزش ساخت گل قاشقی از قاشق یک بار مصرف

آموزش ساخت گل قاشقی از قاشق یک بار مصرف
آموزش ساخت گل قاشقی از قاشق یک بار مصرف

اینم اولین آموزش قاشقیانه!!

آموزش رنگ آمیزی این گل رو به زودی می بینین.

 

 

آموزش ساخت گل قاشقی از قاشق یک بار مصرف


روی شعله شمع هر دو طرف قاشق رو حرارت بدین.

وقتی کمی نرم شد با دست لبه های قاشق رو شکل بدین.

همه گلبرگارو شکل بدین .

قسمت وسط گل رو جمع تر و…

قسمت بیرونی رو بازتربچسبونین.

این رز قاشقی کاربردای زیادی داره که توی پست بعد می بینین.

a