تبلیغ اولین خود پرداز ایران در روزنامه 1351 (عکس)

مجموعه : گوناگون
تبلیغ اولین خود پرداز ایران در روزنامه 1351 (عکس)
بزرگترین ابتکار در تاریخ بانکداری ایران از باجه های اتوماتیک بانک بیمه بازرگان…
 
آغاز کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعب مرکزی بانک بیمه بازرگانان در دی ماه ۱۳۵۱ باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.
 

 

 
 
مشرق
a