عجیب ترین روش فروش بنزین در خیابان های تهران +عکس

عجیب ترین روش فروش بنزین در خیابان های تهران +عکس
افرادی با حضور در حاشیه برخی جایگاه های عرضه بنزین در تهران، بنزین خارج از نوبت می فروشند.
 
این کار علاوه بر مخدوش کردن چهره پایتخت ، خطرات احتمالی خاص خود را به همراه دارد.
 
 
 
عجیب ترین روش فروش بنزین در خیابان های تهران +عکس

عجیب ترین روش فروش بنزین در خیابان های تهران +عکس