لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

دست خدا

دست خدا

عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن

غافل ار آنکه دست خدا ، دست همان بنده اش بود

بنده ای که نیاز به دستگیری داشت . . .

 

دست خدا

حقیقت  نوشت

سخت است برای کسی که آتش گرفته

توضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . .

 

 

فروش خودرو

Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي