تبلیغات

تبلیغات

آرزوی علیرضا حقیقی در 10 سال پیش ؟‌ (عکس)

مجموعه : اخبار ورزشی
آرزوی علیرضا حقیقی در 10 سال پیش ؟‌ (عکس)
امیر هادی انواری با انتشار این عکس در فیس بوکش نوشت: این محبوبیت حق این پسره. حق تمام آدمایی که برای آرزو و هدفشون میجنگن.
 نوش جونت / مفت چنگت

 

علی رضا حقیقی وقتی که بچه بوده
آرزوی علیرضا حقیقی در 10 سال پیش ؟‌ (عکس)
 
 

تبلیغات