مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین (عکس)
مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین مرمت شد.

مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین (عکس)