تبلیغات

تبلیغات

نشنال جئوگرافیک و این انتخاب این عکس طی 10 سال

نشنال جئوگرافیک و این انتخاب این عکس طی 10 سال

نشنال جئوگرافیک و این انتخاب این عکس طی 10 سال اما به چه دلیل؟ شما می دانید؟ شاید چیزی در این عکس است که ما آن را نمیبینیم یا درکش نمی کنیم شنال جئوگرافیک در فراخوانی از ایرانیان خواسته بود از بین عکس های برتر 10 سال اخیر نشنال جئوگرافیک یک عکس را انتخاب کنند که در نهایت ، عکس زیر که جدال مرگ و زندگی بین قورباغه و مار را روایت می کند  به عنوان برترین تصویر یک دهه اخیر انتخاب شد این عکس از معنا و مفهوم خاصی برخورداری است که مفهوم آن مرگ و زندگی دوباره است.

نشنال جئوگرافیک و این انتخاب این عکس طی 10 سال

 

 

تبلیغات