تبلیغات

تبلیغات

دیدنیهای قاره آسیا

دیدنیهای قاره آسیا

قاره كهن و پهناور آسیا در طول تاریخ شاهد تمدن های بزرگ و سلسله های پادشاهی بسیاری بوده است. در هرگوشه از این قاره پهناور می توان شاهد كاخ های باشكوهی بودكه از اغلب آنها ویرانه ای بیش باقی نمانده است. اما هنوز كاخ های باشكوهی كشورهای مختلف آسیا وجود دارند كه از گزند روزگار محفوظ مانده اند. نگاهی كوتاه و تصویری به 10 كاخ باشكوه آسیا.
 

دیدنیهای قاره آسیا

 

تصویر كاخ شناور جال محل در نزدیكی شهر جایپور در ایالت راجستان هند كه مهاراجه های سابق جایپور این كاخ تابستانی را در میان دریاچه مان ساگار بنا كرده بودند. 
 


دیدنیهای قاره آسیا

 

تصویر یكی از دروازه های شهرممنوع ( كاخ امپراتوران چین) در شهر پكن. این كاخ كه در قرن پانزدهم میلادی احداث شد، وسیع ترین كاخ جهان است كه 9999 اتاق وسالن آن در محوطه ای به وسعت 720 هزار متر مربع پراكنده هستند. این كاخ برای مدت 5 قرن اقامتگاه رسمی امپراتوران چین بود.
 

دیدنیهای قاره آسیا

 

كاخ پوتالا ، نماد تبت در قرن هفدهم میلادی توسط دالایی لاما پنجم در شهر لهاسا احداث شد. كاخ پوتالا نشانه گنجینه غنی فرهنگی و معنوی مردم تبت است كه تحت تسلط چینی ها به سر می برند.
 

دیدنیهای قاره آسیا

 

كاخ سلطنتی تایلند با 218 هزار متر مساحت در اواخرقرن هجدهم در شهر بانكوك احداث شد. با اینكه خانواده سلطنتی تایلند دیگر در این كاخ اقامت ندارند اما معبد وات پهرا كائهو و بودای مروارید از باشكوه ترین بناهای این كاخ هستندكه بازدیدكنندگان زیادی دارند.
 

دیدنیهای قاره آسیا

 

كاخ عالی قاپو در اوایل قرن هفدهم به دستور شاه عباس پادشاه صفوی در شهر اصفهان ، پایتخت آن دوره ایران ساخته شد و شاه از این كاخ برای مراسم بارعام رسمی استفاده می كرد.
 

دیدنیهای قاره آسیا

 

تصویر كاخ سلطنتی كامبوج در اواسط قرن هجدهم میلادی در پنوم پن ساخته شد. ساختمان اصلی كاخ به روی عموم بسته است اما بسیاری از معابد كوچك و باغ های آن را مردم می توانند تماشا كنند.
 

دیدنیهای قاره آسیا

 

كاخ سلطنتی ماندلای در اواسط قرن هجدهم میلادی توسط میندون پادشاه برمه ساخته شد.در جنگ جهانی دوم ژاپنی ها این كاخ را بمباران كردند، اما با خاتمه جنگ بار دیگر كاخ ماندالای براساس نقشه های اولیه آن بازسازی شد.

دیدنیهای قاره آسیا

 

كاخ سلطنتی كیونگبوك در قرن پانزدهم میلادی و در دوره سلسله پادشاهان « یی » با الگوبرداری از كاخ امپراتوران چین در شهر سئول ساخته شد. این كاخ نیز مانند سایر بناهای تاریخی شهرسئول در قرن بیستم بازسازی شد.

دیدنیهای قاره آسیا

 

كاخ تاج محل در واقع یك آرامگاه است.این كاخ نمونه بارزی از كاخ های هزار و یك شب بوده و نماد هند محسوب می شود. بنای تاج محل به دستور شاه جهان امپراتور سلسله مغول هندوستان به یاد مسرش ممتاز محل در شهرآگرا احداث شد.

دیدنیهای قاره آسیا

 

تصویر كاخ سلطنتی امپراتوران سلسله نگوین ویتنام در شهر باستانی هوئه

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

تبلیغات