تبلیغات

تبلیغات

طرحی جالب برای اتاق افراد سیگاری

طرحی جالب برای اتاق افراد سیگاری
طرحی جالب برای اتاق افراد سیگاری
 
سقف این اتاق به گونه ای نقاشی و طراحی شده است که فرد سیگاری احساس می کند درون قبر قرار گرفته و از آن زاویه به بیرون می نگرد.
طرحی جالب برای اتاق افراد سیگاری

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات