عکس از کارخانه اسلحه سازی در آمریکا

مجموعه : جامعه و سیاست
عکس از کارخانه اسلحه سازی در آمریکا
عکسهایی متاثر كننده از کارخانه اسلحه سازی در آمریکا

بزرگترین تولیدكننده تسلیحات جهان

فكر میكنین این اسلحه ها رو كیا میخرنش ؟ كجا صرف میشه ؟

تو جنگهای داخلی كشورهای آشفته ؟
گروههای استقلال طلب و تجزیه طلب ؟
طالبان ؟
جنگهای دارفور ؟
شبه نظامیان تامیل و سریلانكا ؟
تو حملات اسرائیل به فلسطین و لبنان ؟
جنگهای منطقه چچن و بوسنی ؟
گروه های تروریستی و آشوب گر ؟
پ پ ك ، كمله ، گروهك منافقین و …؟
شما چی فكر میكنین ؟

 


فكر میكنین سالانه چند تا گلوله تولید میشه ؟این دونه دونه  تیرها تو قلب كیا میره ؟
چند تا از این تیرها قلب بچه ها رو بوسیده ؟
چند تا بچه رو یتیم كرده ؟
چند تا زن رو بیوه كرده ؟
چند تا مادر رو عزادار كرده ؟
چند تا …………

 

 

آمریكای مدعی آزادی و دموكراسی چرا باید بزرگترین تولید كننده تسلیحات جهان باشه؟

آزادی با گلوله چه نسبتی داره ؟