لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(16 دی)

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(16 دی)
آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غنی شدن روابط نتیجه مجازات ظالمان نیست، بلکه ثمره بخشندگی و رحمت از جانب مظلومان است.ماکس لوکادو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(16 دی)

آنچه می خورید باعث زخم معده نمیشود ، بلکه آنچه شما را می خورد موجب پیدایش این زخم می شود . فونتاکو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مهمترین نکته در مورد انگیزه، ایجاد هدف است، همواره باید هدفی داشت . فرانس لوریو اسمیت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن . لائوسته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست . فردریش نیچه

 
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي