حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

مجموعه : گالری عکس روز
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

 

 ملت مسلمان و قهرمان و مبارز ايران! در اين لحظه حساس كه به لطف خداوند تعالي مبارزات قهرمانانه شما سدهاي استبداد و استعمار را يكي پس از ديگري مي شكند

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن