لاچین سیر
بچه های آسمان
فوتبال ورزشی

پیدای پنهان

مجموعه : دینی
پیدای پنهان

در رستاخیز ظهور، انسان در اوج تربیت خویش به پایگاهی می رسد كه تصور آن در دنیای كنونی دشوار است .

در بحران تضادها و كشمكشهای مادی حاكم بر اجتماعات بشری ، تصور اجتماعی كه مردم در داد و ستدها، كارخانه ها، مزارع برای سود كار نكنند، و معیار پیوندهای گروهی و جمعی را مبتنی بر اصل سوددهی و سودآوری ندانند، بلكه همه با هم دوست و برادر باشند، و براساس برادری و دوستی انسانی به همكاری و مبادله و تلاش بپردازند، آسان به نظر نمی رسد.

 

لیكن استعداد فوق العاده انسان در تربیت پذیری و وجود نمونه های بسیار والا و كاملی از این دست انسانها در همه اجتماعات ، موضوع را آسان و ممكن می سازد، به ویژه با توجه به عمق و اصالت شیوه های الهی و انسان شناسانه امام مهدی (ع )و ژرفای نفوذ سخن و كلام آن رهبر وارسته و خدایی .

برخی از شیعیان ، به امام باقر گفتند:ما در كوفه گروه بسیاری هستیم .اگرشما فرمان دهی ، همه فرمان برند و پشت سر تو بیایند.گفت :آیا چنین هست كه یكی از گروه بیاید و آنچه نیاز دارد از جیب دیگری بردارد؟ گفتند:نه .فرمود:پس این گروه (كه برای دادن مال به یكدیگر این گونه بخل بورزند)برای دادن خون خویش (در راه اصلاح جامعه و احقاق دیگران )بخیلتر خواهند بود آنگاه فرمود:مردم هم اكنون آسوده اند كه در حال توقف حركت تربیتی اسلام به سر می برند.از مردم همسر می گیریم و به آنان همسر می دهیم .از یكدیگر ارث می بریم .

حدود را اقامه می كنیم .امانت را باز می گردانیم (یعنی زندگی مردم در همین حداست و نه كاملا اسلامی )، اما به هنگام رستاخیز قائم ، آنچه هست دوستی و یگانگی است ، تا آنجا كه هركس ، هر چه نیاز دارد، از جیب آن دیگری برمی دارد بدون هیچ ممانعتی .(مزامله )رفاقت و دوستی خالص است ، پس در دوران ظهور، رفاقت و دوستی چنان صادقانه انجام گیرد كه مانند دو تن كه در دو طرف شتر نشسته اند و متعادل قرار گرفته اند، همگان در مسائل و امور مربوط به معشیت و زندگی و حیات این گونه تعادلی داشته باشند.

با بررسی این جوانب گوناگون ، روشن می شود كه امكان دارد از همین انسانها، چنان افرادی شایسته ساخت ، و روابط اجتماعی را بر چنان معیارهای والا بنا نهاد، و بخشهای عظیمی از مشكلات جامعه انسانی را از راه تربیت درست حل كرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

بازی فوتبال
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ