لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

آشنایی با علوم حدیث

مجموعه : دینی
كدام حدیث "حَسَن" است؟

در مبحث شناسایی احادیث امامان معصوم و دسته بندی و نام گذاری آنها بر اساس میزان اعتبارشان تا بدانجا پیش رفتیم كه بعد از بیان ملاكهای ارزشگذاری و سنجش اعتباری روایت، اولین مرتبه ی آن كه همان حدیث صیح بود را معرفی و بیان كردیم.

اكنون و در این بحث به بیان و بررسی مرتبه ی دوم می پردازیم.

متخصصان فن رتبه ی دوم از اعتبار را "حسن" نامیده اند و در توضیح آن آورده اند كه:

روایت «حَسَن» ، حدیثى است كه:

1- سلسله سند آن متصل بوده

2- راویانش: الف- دوازده امامى، ب- ممدوح‏ باشند، البته به مدحى كه به حدّ وثاقت نرسیده است.

باید توجه داشت كه اگر بعضى از راویان در سلسله سند روایتی چنین باشند -یعنی در حد وثاقت در موردشان مدحی نشده باشد-، هرچند مابقى آنان دارای خصوصیاتی، چون خصوصیات رجالِ "حدیثِ صحیح" باشند، به آن روایت نیز حسن گفته مى‏شود، زیرا نتیجه تابع اَخسّ رجال است (1). از این جهت، حدیث حسن از نظر اعتبار پس از روایت صحیح قرار دارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي