فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز

مطالب امروز

فوتبال

حكم خدا

مجموعه : دینی

«خداوند، شما(مسلمین )را در مواقع بسیار یاری داد;روز نبرد حنین ، آنگاه كه زیادی سپاهیان ، شما را به عجب و غرور واداشت و هیچ فایده ای برای شما نداشت و زمین بر شما با آن وسعت و فراخی تنگ شد، تا آنكه پشت به دشمن و رو به فرار نهادید، سپس خداوند آرامش خود را بر رسولش و مومنین نازل فرمود و سربازانی را كه شما آنان را نمی دیدید، برای یاری تان فرود آورد و كفار را عذاب داد.این مجازات كافران است ».
سوره توبه آیه های 25 و 26

عده ای گمان می كنند دنیا و سمت و سوی جوامع انسانی تنها در اختیار آنهاست و قدرتی دیگر فراسوی قدرت آنان هیچ نقشی در رویدادهای اجتماعی ندارد.آنان علت تحولات اجتماعی انسان را در طول تاریخ ، تنها بر پایه قدرت قدرتمندان تفسیر می كنند و این تفكر باطل ، بشر را به مصیبتهای ویرانگر گرفتار كرده و همواره فضای ترس و دلهره را بر روح و جان او مستولی ساخته است .


اما واقعیت به گواه تاریخ چیز دیگری است .موسای كلیم (ع )در برابر فرعون و طاغوت مصر، سخن از توحید و عدالت زد و او را از كشتن و ظلم به قوم بنی اسرائیل بازداشت ، اما فرعون برآشفت و همانند طاغوتهای فعلی دستها و پاهای فراوانی را برید و انسانهای بی گناه زیادی را كشت .طاغوتها و فرعونها در طول تاریخ بشریت آمدند و رفتند و خونهای بسیار ریختند، اما خداوند همچنان منادیان رحمت و رسولان بشارت را برای مردم مظلوم و رنجور فرستاد تا بشر را به سوی قانونمندی الهی و عبادت خداوند فرا خوانند و دیگر هیچ قدرتی برای بشریت تعیین تكلیف نكند، و بدین شكل دو صف در بشر شكل گرفت :صف اول ;مومنان به خداوند و صف دوم ;كافران به خداوند.


مومنان با پارسایی و ایمان واقعی به خداوند توكل كردند و با گروهی اندك و تجهیزاتی كم بر تعداد زیاد كافران و تجهیزات فراوان آنان پیروز شدند و نام انبیا و مومنان در طول تاریخ بشریت در مقابل فرعونیان و ستمگران ، چون خورشید علم و عدل بر تاریكی جهل و ظلم درخشید و نام ادیان الهی جاودان شد، اما امتحان مستمر خداوند ثابت كرد كه عده ای ایمان ضعیف دارند و با گذشت زمان ، خدا را فراموش می كنند و دل به ابزارهای نظامی و تعداد سپاه خوش دارند;غافل از آن كه تعیین كننده واقعی ، ذات بی همتای ربوبی است .

اوست كه كمر ستمگران و ظالمان را می شكند و از دین ایمان و مومنان دفاع می كند.آماده سازی قدرت نظامی و آرایش مدافعان فرمان الهی است كه نشانه ایمان است ، اما در عین تدبیر و تعلیم باید به خداوند اندیشید و برای او كار كرد و از او استعانت جست .در جنگ «بدر»همانند ابتدای سالهای دفاع مقدس ، ارتش اسلام از محدودیت تجهیزات و نیرو برخوردار بود، اما پیروزی شگرفی به دست آورد.این در حالی بود كه در اواخر سالهای عمر شریف پیامبر(ص )جنگ «حنین »با تكیه برنفرات بیشتر و تجهیزات كاملتر علیه قبایل طائف در ابتدا با شكست مواجه شد، اما خداوند در پایان نیروهای مسلمان را پیروز كرد.مهم این است كه مسلمانان به وظیفه الهی خود، یعنی پارسایی و تقوا معتقد و عامل باشند و نادیده انگاشتن خداوند و تكیه بر تجهیزات نظامی در مقابل كفار و یا به سخریه گرفتن مفاهیم الهی و در خلوت به سبك و روش كفار زیستن ، فكر بیهوده ای است كه سرانجام خداوند این گونه افراد را به مذلت و خواری می كشاند.


خداوند همان طور كه بر آحاد بشر حكم و تقدیر دارد، بر جوامع انسانی نیز حكم می كند و سرنوشتی معین در ظرف زمان مقرر می فرماید، اگر میل مسلمانان و جماعت آنان به سوی خداوند باشد و جهان را محضر او بدانند، توفیق الهی شامل حال آن جامعه است ، اما اگر ظاهر جامعه اسلامی و مهمتر از آن باطن جامعه بر كبر و ظلم و شهوترانی استوار شود، به طور قطع از توفیقات الهی بی بهره خواهد ماند و حكم حقارت و ذلت علیه چنین جامعه ای رقم خواهد خورد.


اكنون كه در ماه ضیافت الهی هستیم و سحرگاهان به نجوا و راز و نیاز مشغولیم ، فرصت را مغتنم بشماریم و به یاد آوردیم سالهایی را كه علیه طاغوت عراق ، نفرین ولعن مومنان به آستان ربوبی می رسید و این گونه اجابت شد كه دلیلی بر صدور حكم خدا علیه طاغوتیان است و هیچ اراده ای نمی تواند خود را بر اراده حكم خدا تحمیل كند، مهم جلب خرسندی و خشنودی خداوند است كه با پارسایی واقعی ممكن و میسور می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
فوتبال