تبلیغات

تبلیغات

تاثیر خواب نیمروزی در تقویت حافظه

مجموعه : پزشکی و سلامت

بر اساس این تحقیقات 90 دقیقه خواب نیمروزی ، حافظه بلند مدت فرد را به میزان چشمگیری افزایش می دهد .

خواب نیمروزی در تقویت حافظه موثر است .

پارسیفا ، تحقیقات جدید نشان می‌دهد ، خواب بعد از ظهر در تقویت حافظه بلندمدت مغز موثر است .

بر اساس این تحقیقات 90 دقیقه خواب نیمروزی ، حافظه بلند مدت فرد را به میزان چشمگیری افزایش می دهد .

محققان كارایی حافظه دو گروه از افراد را كه میزان كل خواب شبانه روزی آنان یكسان بود اما دسته اول به خواب نیمروزی عادت داشتند و دسته دوم فقط شب ها می خوابیدند ، بررسی كردند .

بر پایه این پژوهش ، یك ساعت خواب روزانه ، كارایی حافظه انسان را ، به ویژه در ساعات اولیه شب ، به میزان چشمگیری افزایش می دهد .

به گفته پژوهشگران ، به جای 6 تا 8 ساعت خواب مستمر ، مغز می‌تواند در مدت 90 دقیقه چرت زدن ، حافظه را تقویت كند .

 

 

تبلیغات