عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان

مجموعه : گالری عکس روز
عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
منظره هوایی یك میدان كه مانند یك باغ ژاپنی زیبا آراسته شده در شهر لانووو ویل ـ دووان ـ نانسی در منطقه لورن در فرانسه.عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
قوری چای سبز و لیوان آن در این میدان شهر مغنیه در الجزایر نشاندهنده ذوق شهردار آن است.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
در شهر مارینیان در منطقه بوش ـ دو ـ رن فرانسه . این هلیكوپتر تزیین بخش یك میدان شهر است.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
دكوری عجیب در این میدان شهر سیدنی استرالیا. منظور شهردار چه بوده خودش می‌داند و بس.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
تصویر دیدنی یك ماهیگیر صدف سوار بر اسب پوشیده از برگهای سبز زینت‌بخش این میدان شهر اوستدانكرك در بلژیك در حاشیه دریای شمال است.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
ذوق و ابتكار شهردار شهر ایپر در بلژیك در این میدان مشهود است.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
تصویر دیدنی میدان شهر ویر در منطقه كالوادوس در فرانسه كه نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
پنیر مشهور گرویر از محصولات اصلی شهر بول در كشور سوئیس است. به همین مناسبت ظرف چوبی تهیه این گونه پنیر زینت‌بخش میدان شده است.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
میدان ماویانگلام در شهر یانگون پایتخت سابق برمه در هنگام شب.

 


عکس های جالب از 10 میدان دیدنی جهان
در شهر فوئرته‌ونتورا در مجمع‌الجزایر قناری اسپانیا مجسمه این كشاورز در حال دوشیدن شیر بز نشاندهنده وجود گله‌های بز در این جزایر است