لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

زندگی با یک کوسه چهار متری /عکس

زندگی با یک کوسه چهار متری /عکس
ماهیگیری که کوسه ای را از تور ماهیگیری نجات داد از قدردانی این حیوان رهایی نیافته و این کوسه همواره او را دنبال می کند به طوری که هر گاه قایق خود را متوقف می کند شکمش را روی آب می آورد تا ماهیگیر او را نوازش کند.
 

فروش خودرو

loading...

درمان ریزش مو