لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

ختم مجرب برای مطیع شدن زن

ختم مجرب برای مطیع شدن زن
 
 
هفت مرتبه خواندن آیه 34 از سوره مبارکه نساء
«الرجال قوامون علی النساء» «مردان سرپرست و نگهبان زنانند.»
موجب مطیع شدن همسر است.
 

فروش خودرو

Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي