لاچین سیر
فوتبال ورزشی

ختم مجرب برای مطیع شدن زن

ختم مجرب برای مطیع شدن زن
 
 
هفت مرتبه خواندن آیه 34 از سوره مبارکه نساء
«الرجال قوامون علی النساء» «مردان سرپرست و نگهبان زنانند.»
موجب مطیع شدن همسر است.
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
Xبستن تبليغ
ورزشي