لاچین سیر

آرایشی

املاک ویترین

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

افسونگری…

مجموعه : فرهنگ و هنر

آنکه در افسونگری کرد آن همه غوغا گریخت

آنکه درعاشق کشی کرد این همه بیداد رفت

آن نهال نیک بختی ، آن درخت آرزو

آنکه بود در باغ رویا خوشتر از شمشاد رفت

آنکه عشقش در ازل با هستیم پیوند یافت

آنکه مهرش تا ابد در جان من افتاد رفت

گفتمش پس عشق من ؟

با خنده گفت ای وای مرد…!

گفتمش پس یار من ؟

با عشوه گفت ای داد رفت…!

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

فروش خودرو

loading...
ورزشي