لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

بی تو آیا می توان ؟

مجموعه : فرهنگ و هنر

بی تو دیدم زندگی را می توان باور نمود

می توان شبها ی بی پایان خود را سر نمود

بی تو دیدم زندگی جاریست در رگهای عمر

غنچه های روز را هم می توان پرپر نمود

می توان در سردی یک آه نیز ، خاطرات تلخ خود را تازه کرد

با شمارش های انگشتان دست ، رنجهای رفته را اندازه کرد

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

فروش خودرو

loading...