لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

گر تو نباشی……..

مجموعه : فرهنگ و هنر
امشب زباده خرابم كن وبگذار بمیرم

غرق در جام شرابم كن وبگذار بمیرم

زندگی تلختر از مرگ بود گر تو نباشی

بعد از این مرده حسابم كن و بگذار بمیرم

 
 

فروش خودرو

loading...

درمان ریزش مو