لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

سوء تفاهم

مجموعه : فرهنگ و هنر
حس ِ خشم ِ تو میان ِ دل ِ من گم شده است
باز زیبا ، نکند ، سوء تفاهم شده است
باز زیبا،نکند عاشقی ِ مریم ِ تو
بازی و دستخوش ِ تهمت ِ مَردم شده است
باز زیبا،نکند حرف ِ جدیدی زده اند
صحبت ِ سیب وَ یا صحبت ِ گندم شده است
من ِ دیوانه دلم تنگ ِ تو بود و دیدم
دل ِ زیبای گلم ، غرق ِ تلاطم شده است
 
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي