لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

صمیمی تر از باران

مجموعه : فرهنگ و هنر
دوست دارم دوست تو باشم.كسی به رنگ دغدغه هایت كسی كه صدایت را می شنود. و دلهره هایت را می شناسد و خوب می داند تنهایی تو چه طعمی دارد. دوست دارم صدایت كنم با كلماتی كه رزمره نیستندو بی مقدمه حس مرا عریان می كنند صمیمی تر از باران وقتی كه برگ ها را صدا می كنی می خواهم از دوستی با تو حرف بزنم
 
 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي