لاچین سیر

صمیمی تر از باران

مجموعه : فرهنگ و هنر
دوست دارم دوست تو باشم.كسی به رنگ دغدغه هایت كسی كه صدایت را می شنود. و دلهره هایت را می شناسد و خوب می داند تنهایی تو چه طعمی دارد. دوست دارم صدایت كنم با كلماتی كه رزمره نیستندو بی مقدمه حس مرا عریان می كنند صمیمی تر از باران وقتی كه برگ ها را صدا می كنی می خواهم از دوستی با تو حرف بزنم
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد