لاچین سیر
بچه های آسمان

افسانه زندگی

مجموعه : فرهنگ و هنر

یک روز رسید غمی به اندازه کوه                                  یک روز رسید نشاط اندازه دشت

افسانه زندگی چنین است ای دوست                          در سایه کوه باید از دشت گذشت

 

 

فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک
Xبستن تبليغ