لاچین سیر

سخنی از شکسپیر

مجموعه : فرهنگ و هنر
بدترین گناه این است به كسی كه تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی . شكسپیر
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد