لاچین سیر

نكات مفید در مورد استفاده مجدد از روغن سرخ کردنی

نكات مفید در مورد استفاده مجدد از روغن سرخ کردنی
برای بررسی اینكه آیا روغن مانده در ماهیتابه هنوز قابل استفاده است یا نه،  یك تكه نان سفید داخل روغن بیندازید، اگر نان، ذرات تیره رنگی را در اطراف خود ایجاد کند مشخص می شود روغن قابل مصرف مجدد نیست، و در غیر اینصورت هنوز قابل استفاده است.
هنگام استفاده ی مجدد از روغن قابل استفاده، برای رفع بوی غذای قبلی در روغن، می توانید 10 تا 12 شاخه جعفری درون روغن سرخ کنید یا آنكه چند تكه سیب زمینی خام را به مدت 15 دقیقه درون روغن ماهیتابه بیندازید تا بو را به خود جذب کند.

سیمرغ

 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد