لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

اثر سوختگی روی مبل

 سوختگی عمیق باشد چاره ای جز رفو کردن ندارید اما در صورت سبک بودن لکه می توانید روی آن پراکسید ئیدروژن بمالید و رویش پنبه خیس بکشید و این کار را چندین بار تکرار کنید . در برخی موارد لکه با مالیدن الکل به سادگی بر طرف می شود و باید روی آن نیز پنبه خیس بکشید . درصورتی که ته لکه باقی مانده از آب اکسیژنه استفاده کنید. اما به هر حال برس زدن روی آن ویا مالیدن با دست فراموش نشود.
 
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي